Ποιοι Είμαστε

Το efygan.gr είναι είναι η πρώτη ελληνική ιστοσελίδα που παρέχει την δυνατότητα της άμεσης ανάρτησης και προβολής κηδειών και μνημοσύνων, σε κάθε περιοχή της χώραs και της ομογένειας, μέσω των γραφείων τελετών.
Εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αμερικής 20 και ανήκει στην Ελληνική εταιρία ΤΟLIS BRS WEB SERVICES.